Pod označením Lamačské chvály vykonáva svoju činnosť občianske združenie 4W, zapísané do zoznamu občianskych združení
vedenom Ministerstvom vnútra SR pod číslom 42081505

Neexistuje problém, ktorý by bol väčší ako tvoj Boh!

Braňo Letko

Ak sa na chválach nudíš, pravdepodobne si Boha ešte nestretol alebo si ho stretol veľmi dávno.

Jakub Krátky

My sa nepripravujeme na chvály, my sa na chválach pripravujeme na reálny život!

Braňo Letko
NEWSLETTER