Choďte a hlásajte: »Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.« Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Mt 10, 7-8.
Niekedy ma diabol klame, že to nefunguje. Keď sa modlíme za blízkeho priateľa spolu s celou jeho úžasnou rodinou a on 15 minút na to zomrie nechápem. Ako keby sa mi zastrel zrak, že zrazu nechápem Božej dobrote. A pritom ani na sekundu nepochybujem, že Boh je dobrý v každom čase. Že on sa týmito okolnosťami nezmenil. Ale mojou úlohou nie je všetkému rozumieť. Ja len viem, že mám Mu dôverovať. Keď sa spätne obzriem a otvorím oči cez Jeho Ducha uvidím zázraky ktoré sa okolo mňa udiali počas toho dňa. Že za mojim oknom vyskočila žena (matka 2 detí) zo siedmeho poschodia, my sme sa modlili a ona zázračne prežila bez vnútorných zranení iba s nejakými zlomeninami. Že mi Boh ukázal šialene nádhernú lásku milujúcej manželky k svojmu zomierajúcemu manželovi. Že mi ukázal obraz Lásky. Lásky troch milujúcich dospelých detí k svojmu otcovi po ktorej osobne túžim. Že mi On ukázal silu a ochotu Božích mužov, ktorí nechajú všetko doma, sadnú do auta a letia z každej strany Slovenska v ktorúkoľvek hodinu do služby a že sú pripravení slúžiť a nepotrebujú na to svetlá produkcie ani nič podobné. Len priniesť Ježiša ktorého poznajú a sú ochotní bojovať s hocičím a hocikým na strane dobrého Otca, Víťaza.
Lebo viem, že moja úloha nie je chápať, ale v Láske chodiť hlásať: „Priblížilo sa nebeské kráľovstvo!“
V každom čase. Či som dobrý, či nie, či mám náladu, či ju nemám… VŽDY!

„Pane prosím, modlím sa, aby som videl v každom Teba! Daj, aby som ťa spoznával stále viac a viac. Amen!“