PRIDAJ SA DO TÍMU

Ak sa Vám páči, čo robíme, a chceli by ste nás podporiť a požehnať nám aj finančne, radi to prijmeme – tu je náš účet:

IBAN: SK39-5600-0000-0098-5813-8001 (Prima banka)

SWIFT(BIC): KOMASK2X

Ak by ste nás chceli podporiť 2% z Vašich daní – môžete tak urobiť cez naše občianske združenie
4W (4worship = pre uctievanie: predtým OZ S2G) kliknite na nasledujúci odkaz: TUTlačivo 2% na stiahnutie

Ako pomôcť?

Úplne najviac nám pomôže vaša modlitba! Zdá sa že z Božej milosti vznikla komunita rodín, jednotlivcov a spoločenstiev, ktoré sa navzájom modlia počas LiveStreamov a aj mimo nich. Svedectva z tohto hnutia ostatne svedčia sami za seba. Nečakali sme to ani vo sne! Nám sa vždy rozširujú zreničky od úžasu!! 

Ďalej je super ak napíšete Vaše svedectvo na fcb skupinu svedectiev LCH. 

Ak máte možnosť pomôcť finančne – pomôže napr ak si zriadite trvalý príkaz napríklad na ľubovoľnú sumu, ktorou službu LCH môžte podporovať mesačne. To nám napr. pomôže plánovať dlhodobejšie.

Ak vnímate že môžte podporiť jednorazovo, môžete tak urobiť tiež prostredníctvom spomínaného účtu. My sami cez toto občianske združenie 4W podporujeme nielen službu LCH a ich rodín ale aj ďalších ľudí a ich ochotu slúžiť na Božej vinici. Ďakujeme! Veľmi!

Niektoré aktuálne potreby:

– výroba CD-nosičov (pripravujeme teraz niekoľko, niektoré sú nepredajné a rozdávame ich rizikovým skupinám zdarm) cca 5000€

– riešenie techniky – ešte 5600€

– mesačné výdavky – (cestovné, atď.) cca 850€ (z celkových nákladov cca 1900€)

– výdavky na zamestnancov – 840 € (áno, aleluja! – máme vo viere dvoch zamestnancov – zatiaľ na polovičný a štvrtinový úväzok v o. z. 4Worship) a túžime zamestnať ďalších

Vopred ďakujeme za Vašu ochotu! Nech Vás Boh žehná a ešte pridá!

Požehnanie v mene Ježiš priatelia!

Prečo pomáhať?

Prečo by nám vôbec mal niekto pomáhať? Sami sa pýtame to isté už roky. Mnoho ľudí sa nás pýtalo, či je táto služba vôbec správna, keď máme finančné nedostatky – veď predsa robotník je hoden svojej mzdy. Na druhej strane nás učili, že kto pýta peniaze za modlitbu, a tou chvály bez pochýb sú, nie je od Pána.

Na mnohých miestach, kde sme viedli ľudí do chvál, nám pomohli s benzínom, niekde nás požehnali i navyše, niekde nemali ani to. Nedostatok financií nikdy nebola, ani to nie je prekážka našej služby! Roky to teda s radosťou financujeme z rodinného rozpočtu. Opakujem, RADI TO ROBÍME. V posledných rokoch (od 2016), však rozsah služby z Božej milosti ďaleko presiahol naše možnosti. Až keď sme volali na Pána, tak sme dostali odpoveď na našu situáciu: Keď príde tsunami, tak po nej do tých oblastí príde charita – pomoc. Túto však nefinancujú chudáci ku ktorým pomoc príde, ale platia ju štáty, organizácie, či jednotlivci, ktorým Boh pohne srdce, aby sa stali súčasťou tejto služby… Takže tak – my sme ochotní ísť kamkoľvek, kde nás Otec zavolá. Vieme, že kam príde On, tam sa zmení postupne všetko. Jeho Kráľovstvo je nákazlivé. Svedectvá o tom zažívame prakticky neustále. Ak chcete, pridajte sa ako partneri tohto projektu. Neočakávame túto pomoc, ani povzbudenie od každého.
Vďaka. Požehnaný deň!

za Lámačské chvály, Braňo

Najbližšie sa môžme stretnúť

Nothing from 19. júla 2024 to 19. augusta 2024.

Zobraziť všetky udalosti

Neexistuje problém, ktorý by bol väčší ako tvoj Boh!

Braňo Letko

Ak sa na chválach nudíš, pravdepodobne si Boha ešte nestretol alebo si ho stretol veľmi dávno.

Jakub Krátky

My sa nepripravujeme na chvály, my sa na chválach pripravujeme na reálny život!

Braňo Letko

Mailing list prihláška

Napíšte nám Váš email a my Vás budeme informovať o aktuálnych novinkách.