Svedectvo – Lukáš Ronec

V MLADOM VEKU SOM STRATIL OBOCH RODIČOV, NAPRIEK TOMU SOM SA NESTAL SIROTOU.

Lukáš Ronec, člen kapely Lámačské chvály, poslanec mestského zastupiteľstva v Trenčíne, výkonný riaditeľ a majiteľ reklamnej agentúry, kandidát na poslanca do Európskeho parlamentu

Narodil som sa do milujúcej rodiny v Novej Dubnici, kde som s rodičmi a mojimi troma súrodencami – Peťkou, Braňom a Ivonkou prežil jedny z najkrajších období v živote.

Vyrastal som vo farnosti, kde pôsobili (a dodnes pôsobia) Saleziáni don Bosca. Ako mladý chalan som medzi nich rád chodieval a stal sa súčasťou každodenných aktivít. Naša farnosť bola, aj je, veľmi živá! Saleziáni organizovali rôzne tábory, akcie pre deti a mládež. Našiel som miesto, ktoré ma napĺňalo. Moje kroky viedli do spoločenstva Eliáš, kde sa ma Boh Otec dotkol spôsobom, aký som dovtedy nepoznal – rozhodnutie pre Ježiša, zdieľanie sa, modlitba chvál a hlboké priateľstvá. Duch Svätý sa stal prirodzenou súčasťou môjho každodenného života.

V decembri, krátko pred Vianocami v roku 2003, našu rodinu zasiahla nečakaná správa. Mamine diagnostikovali rakovinu. Priznám sa, že som vtedy ako 16 ročný netušil, čo to prakticky znamená a čo sa môže stať. Žiaľ, malo to veľmi rýchly spád – 6. januára 2004 naša mama odišla k Nebeskému Otcovi. Vrátim sa ešte k tomu dňu, keď mi to staršia sestra Peťka oznámila. Pamätám si, že mojou reakciou bolo, že som “ušiel” do izby, pustil si pieseň od Richarda Čanakyho “Ochranca” a modlil sa. Nebeský Otec ma prikryl svojou blízkosťou, utíšil strach, objal ma a nepustil… už nikdy. Život šiel ďalej, postupne som úspešne dokončil štúdium na 8-ročnom Gymnáziu sv. Jána Bosca v Novej Dubnici a začal štúdium na vysokej škole.

V roku 2009 mi Boh poslal do života moju nádhernú manželku Kamilku (členku spoločenstva Južania v Trenčíne), ktorá ma podporuje v každej oblasti môjho bytia – v podnikaní, v politike a v službe. Zamiloval som sa do nej, do jej hlasu a bláznivosti! Bolo to niečo iné, niekto iný ako ja a to ma dostalo! Mnohí “nerozumeli”, ako môže oheň a voda byť spolu a poviem Vám, môžu. Sviatosť manželstva sme si vyslúžili v roku 2013 v Kostole Svätej rodiny v Trenčíne – sídlisko Juh. Bol to najkrajší deň v mojom živote.
Manželstvo nie je jednoduché. To každý odsúhlasí. Ale zároveň, “keď vidím, ako sme sa posunuli my dvaja niekam úplne vpred a aj každý ako osoba, je to zázrak”, citujem moju Kamilku.

Prešli sme a prechádzame rôznymi životnými etapami, v ktorých sa Otec k nám priznal, prejavil svoju milosť a splnil všetko, čo zasľúbil. Požehnal nás prenádhernou dcérkou Emmkou.

Pokojné obdobia opäť vystriedali ťažké chvíle. Môjmu otcovi, ktorý bol už v minulosti skúšaný rakovinou, sa táto choroba vrátila a prepukla v celej sile. Vidieť ho ako chradne, stráca sa nám pred očami a nakoniec sa s ním posledný krát rozlúčiť v hospici bolo veľmi náročné. Aj tu sa ma ale Otec ujal a pripomenul, že On je Boh verný, milostivý a nikdy neopúšťa. Duch sirotstva nemal žiaden priestor v našom vzťahu.

Drahý priateľ (čitateľ), v mojom živote som sa nechal viesť dvoma zásadnými citátmi z Biblie. A to z knihy Exodus, konkrétne 33. kapitoly, kde Mojžiš povedal Bohu, že sa v žiadnom prípade nepohne bez Jeho prítomnosti. Lebo veľmi dobre rozumel tomu, že v Božej prítomnosti je plnosť radosti, sila na cestu, na ktorú ho Boh práve požiadal. Tak aj ja si uvedomujem, že nechcem ísť nikam, bez Jeho prítomnosti, že nechcem nič spraviť, bez Jeho prítomnosti… a Otec odpovedá, že “Ja osobne pôjdem s tebou”.

Druhý citát je z Matúšovho evanjelia, 25. kapitoly z časti “Podobenstvo o talentoch”. Túžim byť verný a dobrý sluha, ktorý bol verný nad málom a ktorého Boh ustanovil nad mnohým. Preto chcem, aby každá oblasť môjho života, bola o tom svedectvom – či už ide o to byť dobrým manželom a otcom, alebo či ide o podnikanie, politiku, alebo službu s Lámačskými Chválami. Nemienim zo strachu skryť svoj talent ako posledný sluha z podobenstva.
Otec sa priznáva v mojom podnikaní a stará sa.
Otec sa priznáva v našom spoločnom úsilí v komunálnej politike už od r. 2014 a stará sa (poslanci Južania, MsZ Trenčín). A dennodenne sa náš Otec priznáva k našej službe s Lámačskými Chválami. Presviedčame sa s Brankom, Kubkom, Matúškom, Maťkom a mnohými ďalšími naprieč celým Slovenskom, že Boh je dobrý v každom čase a za každých okolností. Boh koná, Boh sa stará, Boh uzdravuje a povoláva zo smrti do života. Pozývam ťa, skús a nechaj sa presvedčiť, aký dobrý je Otec tam, kde teraz si a v tom, čo práve žiješ, robíš.

Práve pre všetky tieto okamihy a vzhľadom na moju politickú angažovanosť a záujem o verejné veci, sme spoločne ako Lámačské Chvály prijali ponuku nominovať kandidáta do Európskeho parlamentu.
Napriek mladému veku som za posledné dve volebné obdobia v mestskom zastupiteľstve v Trenčíne pochopil, čo to znamená zastupovať ľudí a prinášať hodnoty Jeho kráľovstva do sveta politiky. Verím, že toto isté je potrebné urobiť aj v politike Európskej únie, kam okrem odhodlania pôjdem aj v Otcovom požehnaní s odkazom na knihu Izaiáš 6,8 : „Hľa, tu som, pošli mňa!“

Poďme spoločne!