Večer odpustenia a zmierenia

Pozývame vás na Večer odpustenia a zmierenia pri príležitosti vedeckej konferencie „Ako viesť deti k odpusteniu“.